0931141161

Hoạt động kinh doanh

Bất động sản

Bất động sản

Chủ đầu tư uy tín cho dự án bất động sản nhà phố, biệt thự và các dự án căn hộ trung cao cấp.

Xây dựng

Xây dựng

Thiết kế và thi công các công trình dân dụng chất lượng cao.

Thương mại

Thương mại

Kinh doanh và tư vấn phát triển các dự án bất động sản thương mại.

Đầu tư

Đầu tư

Đầu tư và tìm kiếm quỹ đất phát triển các dự án bất động sản.

scroll down

https://vanxuangroup.com.vn/
https://vanxuangroup.com.vn/catalog/view/theme/